Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до структури

Служба у справах дітей

Основними завданнями служби є забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей, що включає:

1) реалізація на території об’єднаної громади політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) розроблення і здійснення самостійно або разом із підприємствами, установами та організаціями усіх форм  власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

3) координація зусиль, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, розташованих на території Мар’янівської селищної ради у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

5) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

6) ведення державної статистики щодо дітей;

7) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

8) надання органам   виконавчої  влади  і  органам  місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9) улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, сприяння усиновленню, влаштуванню до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей ;

10) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми  правопорушень;

11) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території об’єднаної територіальної громади становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

Нормативно-правові акти, якими керується в діяльності служба у  справах дітей

Кодекси

 1. Сімейний кодекс України
 2. Цивільний кодекс України
 3. Цивільний процесуальний кодекс України
 4. Кримінальний кодекс України
 5. Житловий кодекс Української РСР

Конвенції

 1. Конвенція ООН про права дитини
 2. Європейська конвенція про здійснення прав дітей
 3. Європейська конвенція про усиновлення дітей
 4. Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми
 5. Європейська конвенція про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом
 6. Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей
 7. Європейська конвенція про контакт з дітьми
 8. Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей

Закони України

 1. Закон України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”
 2. Закон України “Про охорону дитинства”
 3. Закон України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”
 4. Закон України “Про попередження насильства в сім’ї”
 5. Закон України “Про Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року”
 6. Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»
 7. Закон України  «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»
 8.  Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» 
 9. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».
 10.  Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

Постановами Кабінету Міністрів України, основні з них:

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини” від 24.09.2008 № 866 ,            

«Про затвердження типових положень про службу у справах дітей» від 30.08. 2007 № 1068,

«Про затвердження Положення про прийомну сім'ю» від 26.04.2002 № 565,

«Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» від 26.04.2002 № 564,

«Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» від 08.10.2008 № 905 ;

«Про Типове положення про притулок для дітей» від 09.06.1997 № 565 , 

«Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей» від 2801.2004 № 87 ,

-   «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів від 05.04.2017 р. № 268

«Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі» від 22.08.2018 № 658 ,

«Про затвердження Порядку повернення до України позбавлених батьківського піклування дітей, які є громадянами України» від 23.04.2003  № 569 ,

«Про затвердження Порядку повернення дітей-іноземців до місць їх постійного проживання» від 26.09.2002 № 1432 та ін.

«Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю» від 03.10.2018 № 800

«Деякі питання здійснення патронату над дитиною» від 16.03.2017 № 148

«Порядок зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів незалежно від типу, форми власності та підпорядкування» від 1 червня 2020 р. № 586

Пов'язані документи

10
Про надання дозволу на укладання договору дарування нерухомого майна (житлового будинку) право користування яким мають діти
Рішення виконкому
22.09.2023
09
Про надання статусу дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів ХХХ
Рішення виконкому
22.09.2023
08
Про надання статусу дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та бройних конфліктів ХХХХХХ
Рішення виконкому
22.09.2023
115
Про надання дозволу на укладення договору дарування нерухомого майна (квартири) в користь неповнолітньої дитини
Рішення виконкому
04.09.2023
114
Про впорядкування та присвоєння поштової адреси нерухомого майна в смт Мар’янівка за зверненням Пилюк Т.І.
Рішення виконкому
04.09.2023
112
Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Рішення виконкому
04.09.2023
111
Про затвердження в новій редакції Положення про комісію з питань захисту прав дитини Мар’янівської селищної ради
Рішення виконкому
04.09.2023
06
Про надання дозволу на укладення договору дарування нерухомого майна (квартири) в користь неповнолітньої дитини.
Рішення виконкому
30.08.2023
03
Про надання статусу дитини, яка постраждали внаслідок воєнних дій тазбройних конфліктів
Рішення виконкому
28.08.2023
02
Про затвердження Положення про комісію з питань захисту прав дитини Мар’янівської селищної ради в новій редакції
Рішення виконкому
28.08.2023
101
Про взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік) та соціальний квартирний облік дитини, позбавленої батьківського піклування ХХХХ
Рішення виконкому
04.08.2023
98
Про новий склад комісії з питань захисту прав дитини Мар’янівської селищної ради
Рішення виконкому
04.08.2023
06
Про новий склад комісії з питань захисту прав дитини Мар’янівської селищної ради
Рішення виконкому
25.07.2023
09
Про взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік) та соціальний квартирний облік дитини, позбавленої батьківського піклування гр. ХХХХХ.
Рішення виконкому
24.07.2023
82
Про взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік) та соціальний квартирний облік дитини, позбавленої батьківського піклування ХХХХ
Рішення виконкому
03.07.2023
81
Про стан роботи щодо запобігання дитячої бездоглядності, профілактики правопорушень та злочинів серед дітей та жорстокого поводження з дітьмислу
Рішення виконкому
03.07.2023
03
Про взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік) та соціальний квартирний облік дитини, позбавленої батьківського піклування ХХХХ
Рішення виконкому
27.06.2023
02
Про стан роботи щодо запобігання дитячої бездоглядності, профілактики правопорушень та злочинів серед дітей та жорстокого поводження з дітьми
Рішення виконкому
27.06.2023
72
Про надання дозволу на укладання договору дарування грошових коштів
Рішення виконкому
05.06.2023
01
Про надання дозволу на укладання договору дарування грошових коштів
Рішення виконкому
01.06.2023
69
Про надання дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого майна (житлового будинку), право користування яким має неповнолітній
Рішення виконкому
26.05.2023
60-р
Про організацію та проведення заходів до Міжнародного дня захисту населення
Розпорядження голови
18.05.2023
63
Про розгляд звернення гр. Анатолія Якубчука та настоятеля храму св. Апостолів Петра та Павла Віталія Куця
Рішення виконкому
28.04.2023
62
Про надання дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого майна
Рішення виконкому
28.04.2023
51
Про затвердження висновку про визначення місця проживання малолітньої дитини
Рішення виконкому
28.04.2023
06
Про затвердження висновку про визначення місця проживання малолітньої дитини
Рішення виконкому
24.04.2023
45
Про надання дозволу на зняття з обліку та укладання договору купівлі-продажу трактора колісного, який належить на праві власності дітям
Рішення виконкому
03.04.2023
34
Про новий склад комісії з питань захисту прав дитини Мар’янівської селищної ради
Рішення виконкому
03.04.2023
33
Про направлення малолітньої дитини до комунального підприємства «Волинський обласний будинок дитини для дітей з ураженнями центральної нервової системи з порушенням психіки» Волинської обласної ради
Рішення виконкому
03.04.2023
32
Про встановлення опіки над майном дитини-сироти
Рішення виконкому
03.04.2023
31
Про затвердження висновку про визначення місця проживання малолітніх дітей
Рішення виконкому
03.04.2023
07
07. рішення діти на сайт
Рішення виконкому
20.03.2023
18
Про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу трактора колісного, який належить на праві власності дітям
Рішення виконкому
26.02.2023
15
Про роботу щодо здійснення заходів із соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Рішення виконкому
26.02.2023
21
Про надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу трактора колісного, який належить на праві власності дітям
Рішення виконкому
20.02.2023
18
Про роботу щодо здійснення заходів із соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Рішення виконкому
20.02.2023
12
Про надання дозволу на укладення договору дарування нерухомого майна (квартири) в користь малолітньої дитини
Рішення виконкому
30.01.2023
06
Про надання дозволу на укладення договору дарування нерухомого майна (квартири) в користь малолітньої дитини
Рішення виконкому
17.01.2023
34/4
Про затвердження соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2023-2025 роки
Програми
27.12.2022
165
Про надання дозволу на укладення договору дарування нерухомого майна (житлового будинку) право користування яким мають малолітні діти
Рішення виконкому
20.12.2022
164
Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав
Рішення виконкому
20.12.2022
163
Про припинення опіки над дитиною-сиротою
Рішення виконкому
20.12.2022
04
Про затвердження соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2023-2025 роки
Рішення ради
12.12.2022
153
Про встановлення піклування над дитиною, позбавленою батьківського піклування
Рішення виконкому
02.12.2022
137
Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування
Рішення виконкому
30.11.2022
136
Про схвалення проєкту соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2023-2025 роки
Рішення виконкому
30.11.2022
135
Про взаємодію суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах.Про взаємодію суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах
Рішення виконкому
30.11.2022
127
Про роботу щодо соціального захисту дітей, які проживають в сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах та перебувають на обліку в службі у справах дітей Мар’янівської селищної ради
Рішення виконкому
31.10.2022
106
Про надання дозволу на укладення договору дарування нерухомого майна (житлового будинку) право користування яким мають діти
Рішення виконкому
04.10.2022
105
Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав
Рішення виконкому
04.10.2022
104
Про стан профілактичної роботи щодо запобігання злочинів серед дітей та молоді на території Мар’янівської селищної ради
Рішення виконкому
04.10.2022
103
Про роботу щодо здійснення заходів із соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Рішення виконкому
04.10.2022
60
Про встановлення піклування над дитиною, позбавленою батьківського піклування
Рішення виконкому
27.07.2022
59
Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування
Рішення виконкому
27.07.2022
35
Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав
Рішення виконкому
12.05.2022
29
Про встановлення опіки над дітьми, позбавленими батьківського піклування
Рішення виконкому
01.04.2022
15
Про встановлення опіки над дитиною позбавленою батьківського піклування
Рішення виконкому
15.02.2022
14
Про встановлення опіки над дитиною-сиротою
Рішення виконкому
15.02.2022
13
Про надання статусу дитини позбавленої батьківського піклування
Рішення виконкому
15.02.2022
12
Про надання статусу дитини-сироти
Рішення виконкому
15.02.2022
149
Про підсумки роботи служби у справах дітей
Рішення виконкому
12.12.2021
129
Про внесеня змін до складу міждисциплінарної команди для організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставина
Рішення виконкому
23.11.2021
92
Про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки від імені малолітньої дитини
Рішення виконкому
18.08.2021
83
Про впорядкування квартирного та соціально-квартирного обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на території Мар’янівської селищної ради
Рішення виконкому
19.07.2021
72
Про затвердження складу міждисциплінарної команди для організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах
Рішення виконкому
18.06.2021
71
Про внесення змін до складу комісії з питань захисту прав дитини Мар’янівської селищної ради
Рішення виконкому
18.06.2021
11/23
Про внесення змін до  Положення про службу у справах дітей Мар’янівської селищної ради
Положення
07.06.2021
62
Про надання дозволу на укладення договору дарування нерухомого майна (житлового будинку) право користування яким має малолітня дитина
Рішення виконкому
04.06.2021
61
Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав
Рішення виконкому
04.06.2021
86-р
Про взяття під соціальний супровід сім'ї
Розпорядження голови
26.05.2021
40
Про схвалення проєкту Програми соціального захисту дітей, профілактики бездоглядності та правопорушень в дитячому середовищі на 2021–2023 роки
Рішення виконкому
27.04.2021
39
Про надання дозволу на укладення договору дарування нерухомого майна (житлового будинку) право користування яким мають малолітні діти
Рішення виконкому
27.04.2021
38
Про затвердження висновку про визначення місця проживання малолітніх дітей
Рішення виконкому
27.04.2021
29
Про втрату статусу дітей, позбавлених батьківського піклування
Рішення виконкому
13.04.2021
24
Про визнання недієздатним та встановлення опіки
Рішення виконкому
13.04.2021
59-р
Про створення комісії для проведення обстеження житлово-побутових умов проживання сімей в смт Мар'янівка
Розпорядження голови
06.04.2021
23
Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав
Рішення виконкому
17.03.2021
22
Про стан виконання батьківських обов’язків жителями с. Брани Горохівського району
Рішення виконкому
17.03.2021
21
Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування
Рішення виконкому
17.03.2021
13
Про створення опікунської ради при виконавчому комітеті Мар’янівської селищної ради та затвердження Положення про опікунську раду
Рішення виконкому
17.03.2021
5/5
Про затвердження Положення про службу у справах дітей Мар’янівської селищної ради в новій редакції
Положення
05.03.2021
10
Про належне виконання батьківських прав
Рішення виконкому
25.02.2021
6
Про комісію з питань захисту прав дитини Мар'янівської селищної ради
Рішення виконкому
10.02.2021
2/9
Про створення служби у справах дітей Мар ‘янівської селищної ради
Рішення ради
16.12.2020
2023 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше