Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до структури

Відділ містобудування та архітектури, комунальної власності, інвестицій

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. Відділ створено з метою виконання таких основних повноважень:

1) реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури, комунальної власності, інвестицій;

2) аналіз стану містобудування, організації розроблення та подання на затвердження, в установленому порядку містобудівної документації;

 3) координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови населених пунктів Мар’янівської селищної ради, поліпшення їх архітектурного стану;

4) забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації;

5) організація в межах своїх повноважень охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури, містобудування, об’єктів історичної забудови та збереження традиційного характеру історико-архітектурного середовища населених пунктів Мар’янівської селищної ради;

6) організація робіт, пов’язаних із створенням і веденням містобудівного кадастру міста;

7) визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до рішень ради території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

8) Інші питання містобудівної діяльності, визначені законодавством.

 2.2. Відділ відповідно до покладених на нього основних завдань:

а) з питань містобудування та архітектури:

1) надає і вносить відомості про містобудівні умови і обмеження, а також будівельні паспорти забудови земельної ділянки до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

2) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі містобудування та архітектури, інфраструктури на території громади і вживає заходів до усунення недоліків;

3) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

4) вносить пропозиції щодо проекту селищного бюджету в порядку визначеному законодавством;

5) розробляє проекти рішень селищної ради та розпоряджень селищного голови, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у галузі будівництва та архітектури, комунальної власності, інвестицій;

6) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими виконавчими органами та структурними підрозділами селищної ради;

7) бере участь у підготовці матеріалів для їх розгляду на сесії селищної ради;

8) готує самостійно або разом з іншими виконавчими органами та структурними підрозділами селищної ради інформаційні матеріали для подання селищному голові;

9) організовує створення та ведення містобудівного кадастру, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів;

10) створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру;

11) інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку територіальної громади, розміщення найважливіших об’єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення в порядку, встановленому законодавством України;

12) забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;

13) бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, молодіжного житлового будівництва, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

14) розробляє проекти комплексних програм будівництва, у тому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

15) надає адміністративні послуги:

– видача будівельних паспортів забудови земельної ділянки;

– видача паспортів прив’язки тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності;

– видача містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки;

– погодження документації із землеустрою в межах повноважень, визначених законодавством;

– надає висновки щодо розгляду проектів землеустрою;

– присвоєння /упорядкування/ адреси об’єктам нерухомого майна;

– підготовка матеріалів щодо надання викопіювання з генерального плану (викопіювання з опорного плану) згідно діючого законодавства;

16) готує рішення щодо планування території на місцевому рівні;

17) організовує розроблення і подання на затвердження селищній раді програм з питань будівництва, містобудування та архітектури;

18) організовує підготовку комплексних висновків щодо інвестиційних містобудівних програм;

19) готує пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території громади;

20) здійснює моніторинг:

– реалізації схеми планування території громади;

– стану розроблення, оновлення містобудівної документації на місцевому рівні;

– забудови та іншого використання територій;

21) забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації;

22) сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів громади;

23) розглядає пропозицій виконавчого комітету стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів громади, готує висновки щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;

24) співпрацює з органами державного архітектурно – будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

25) здійснює інші функції та повноваження у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавством України.

б)  з питань комунального майна:

1) здійснює облік, інвентаризацію майна комунальної власності та створення електронної бази даних;

2) проводить обстеження стану нерухомого майна (будівель, споруд, будинків та інше);

3) здійснює підготовку договорів оренди нерухомого майна комунальної власності та змін до них на підставі розпоряджень селищного голови;

4) готує і вносить на розгляд селищної ради проекти рішень щодо затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації, способів та умов їх продажу та переліки об’єктів, що не підлягають приватизації;

5) здійснює підготовку об’єктів до приватизації, у тому числі акцій, часток селищної ради, в майні господарських товариств;

6) виступає організатором конкурсів з надання в оренду об’єктів комунальної власності;

7) проводить роботу щодо замовлення експертної оцінки майна комунальної власності;

8) готує та вносить на розгляд селищної ради питання про прийняття майна в комунальну власність, про передачу майна до інших органів місцевого самоврядування, у власність юридичних та фізичних осіб та іншим суб’єктам права власності;

9) бере участь у прийнятті майна до комунальної власності територіальної громади відповідно до рішень селищної ради;

10) вносить на розгляд селищної ради і виконавчого комітету пропозиції щодо списання, передачі з балансу на баланс та в користування майна підприємств, установ, організацій комунальної власності;

11) готує проєкти рішень селищної ради та її виконавчого комітету з питань володіння, користування та розпорядження об’єктами комунальної власності;

12) здійснює інші повноваження у сфері управління нерухомим майном комунальної власності територіальної громади відповідно до чинного законодавства України.

 в) з питань інвестицій:

1) сприяння всебічному розвитку Мар’янівської селищної територіальної громади;

2) забезпечення реалізації на території громади державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

3) бере участь у розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики  та підготовці пропозицій з цих питань;

4) готує та бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм економічного і соціального розвитку, проектів цільових програм з інших питань та їх реалізації у межах компетенції;

5) готує спільно зі  структурними підрозділами (до компетенції, яких належать галузі, визначені пріоритетними) пропозиції щодо переліку проблемних питань громади, вирішення яких вимагає допомоги обласних та центральних органів влади;

6) розробляє та координує виконання місцевих інноваційно-інвестиційних та інших програм розвитку громади в різних галузях;

7) забезпечує реалізацію на території громади державної політики щодо підтримки та розвитку інфраструктури малого та середнього бізнесу, готує пропозиції щодо її формування та сприяє їх виконанню;

8) надає зацікавленим суб’єктам підприємницької діяльності громади, незалежно від форм власності, інформацію стосовно ділових пропозицій українських та іноземних підприємств щодо співробітництва та сприяє популяризації пропозицій підприємств на території громади, за її межами  та за межами України;

9) розробляє проєкт Програми підтримки малого та середнього підприємництва громади, організовує її виконання та подає раді звіт про хід і результати її виконання;

10) надає суб’єктам підприємницької діяльності консультаційну, інформаційну та іншу допомогу;

11) сприяє впровадженню сучасних кредитно-інвестиційних механізмів розвитку суб’єктів підприємницької діяльності;

12) сприяє розвитку інноваційної діяльності в громаді та створенню сучасної інфраструктури.

Спеціалісти відділу містобудування та архітектури, комунальної власності, інвестицій

Пов'язані документи

45
Про видачу свідоцтва на право власності на житло гр. ХХХХ
Рішення виконкому
01.05.2024
5/6
Про видачу свідоцтва на право власності на житло гр. ХХХХ
Рішення виконкому
22.04.2024
34
Про взяття на квартирний облік
Рішення виконкому
02.04.2024
33
Про видачу ордера на житлове приміщення гр. ХХХХ
Рішення виконкому
02.04.2024
4/04
Про взяття на квартирний облік
Рішення виконкому
22.03.2024
4/03
Про видачу ордера на житлове приміщення гр. ХХХХ
Рішення виконкому
22.03.2024
154
Про видачу свідоцтва на право власності на житло гр. ХХХХ
Рішення виконкому
18.12.2023
04
Про видачу свідоцтва на право власності на житло гр.ХХХХ
Рішення виконкому
11.12.2023
148
Про видачу ордера на житлове приміщення
Рішення виконкому
01.12.2023
04
Про видачу ордера на житлове приміщення гр. ХХХХ
Рішення виконкому
24.11.2023
141
Про видачу свідоцтва на право власності на житло ХХХХ
Рішення виконкому
20.11.2023
136
Про встановлення тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії для товариства з обмеженою відповідальністю «Ново-Техноінвест»
Рішення виконкому
20.11.2023
134
Про надання дозволу на зрізання дерева у смт Мар’янівка
Рішення виконкому
20.11.2023
13
Про видачу свідоцтва на право власності на житло ХХХХ
Рішення виконкому
15.11.2023
07
Про встановлення тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії для товариства з обмеженою відповідальністю «Ново-Техноінвест»
Рішення виконкому
23.10.2023
05
Про надання дозволу на зрізання дерева у смт Мар’янівка
Рішення виконкому
23.10.2023
01
Про готовність об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2023/2024 років
Рішення виконкому
23.10.2023
241
Про затвердження Типового договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Мар’янівської селищної ради та Договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю
Рішення ради
10.10.2023
242
Про включення комунального майна до переліку другого типу
Рішення ради
10.10.2023
03
Про встановлення тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії для товариства з обмеженою відповідальністю «Еско-Волинь»
Рішення виконкому
02.10.2023
02
Про встановлення тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням альтернативних джерел енергії для товариства з обмеженою відповідальністю «Екосервіс-Волинь»
Рішення виконкому
02.10.2023
118
Про відновлення вуличного освітлення в населених пунктах Мар’янівської селищної ради
Рішення виконкому
27.09.2023
119
Про надання дозволу на проведення земляних робіт
Рішення виконкому
27.09.2023
127
Про взяття на квартирний облік
Рішення виконкому
27.09.2023
04
Про надання дозволу на проведення земляних робіт
Рішення виконкому
22.09.2023
113
Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна в с. Довгів за заявою Бойка Б.В.
Рішення виконкому
04.09.2023
05
Про впорядкування та присвоєння поштової адреси нерухомого майна в смт Мар’янівка за зверненням Пилюк Т.І.
Рішення виконкому
28.08.2023
04
Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна в с. Довгів за заявою Бойка Б.В.
Рішення виконкому
28.08.2023
109
Про впорядкування та присвоєння поштової адреси нерухомого майна в с. Цегів
Рішення виконкому
04.08.2023
108
Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна в с. Довгів
Рішення виконкому
04.08.2023
107
Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна в с. Борисковичі
Рішення виконкому
04.08.2023
103
Про видачу ордера на житлове приміщення гр. ХХХХ
Рішення виконкому
04.08.2023
102
Про видачу ордера на житлове приміщення гр.ХХХХ
Рішення виконкому
04.08.2023
100
Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна в смт Мар’янівка за заявою гр.ХХХХ
Рішення виконкому
04.08.2023
96
Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2023 рік, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів на території Мар’янівської селищної ради
Рішення виконкому
04.08.2023
99
Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна в смт Мар’янівка за заявою гр.ХХХХХ
Рішення виконкому
04.08.2023
97
Про утворення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України
Рішення виконкому
04.08.2023
18
Про впорядкування та присвоєння поштової адреси нерухомого майна в с. Цегів
Рішення виконкому
26.07.2023
11
Про видачу ордера на житлове приміщення гр. ХХХХХХ
Рішення виконкому
26.07.2023
17
Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна в с. Довгів
Рішення виконкому
26.07.2023
16
Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна в с.Борисковичі
Рішення виконкому
26.07.2023
10
Про видачу ордера на житлове приміщення гр. ХХХХ
Рішення виконкому
24.07.2023
08
Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна в смт Мар’янівка за заявою гр. ХХХХ
Рішення виконкому
24.07.2023
07
Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна в смт Мар’янівка за заявою гр.ХХХХ.
Рішення виконкому
24.07.2023
05
Про утворення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України
Рішення виконкому
24.07.2023
04
Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2023 рік, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів на території Мар’янівської селищної ради
Рішення виконкому
24.07.2023
86
Про впорядкування та присвоєння поштової адреси нерухомого майна в с. Хмельницьке
Рішення виконкому
03.07.2023
85
Про затвердження плану заходів щодо підготовки господарства Мар’янівської селищної територіальної громади до опалювального періоду 2023-2024 років
Рішення виконкому
03.07.2023
07
Про впорядкування та присвоєння поштової адреси нерухомого майна в с. Хмельницьке
Рішення виконкому
27.06.2023
06
Про затвердження плану заходів щодо підготовки господарства Мар’янівської селищної територіальної громади до опалювального періоду 2023-2024 років
Рішення виконкому
27.06.2023
225
Про перейменування вулиці Галана в смт Мар’янівка Луцького району Волинської області
Рішення ради
20.06.2023
75
Про надання дозволу на зрізання дерева
Рішення виконкому
05.06.2023
74
Про перейменування вулиці Галана в смт Мар’янівка Луцького району Волинської області
Рішення виконкому
05.06.2023
04
Про надання дозволу на зрізання дерева
Рішення виконкому
01.06.2023
03
Про перейменування вулиці Галана в смт Мар’янівка Луцького району Волинської області
Рішення виконкому
01.06.2023
71-р
Про внесення змін до розпорядження від 10.05.2022 № 63-р «Про новий склад комісії по обстеженню зелених насаджень, що підлягають видаленню на території Мар’янівської селищної ради»
Розпорядження голови
01.06.2023
64-р
Про уповноваженого органу з присвоєння адреси об'єктам будівництва та нерухомого майнв
Розпорядження голови
26.05.2023
38/8--
Про звіт начальника відділу містобудування та архітектури, комунальної власності, інвестицій щодо обліку та інвентаризації об’єктів комунальної власності та в частині інвестиційної діяльності
Рішення ради
23.05.2023
12
Про затвердження тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Мар’янівської селищної ради
Рішення ради
02.05.2023
33
Про надання дозволу на коригування кошторисної частини проєктно-кошторисної документації
Рішення ради
28.04.2023
32
Про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації
Рішення ради
28.04.2023
15
Про звіт начальника відділу містобудування та архітектури, комунальної власності, інвестицій щодо обліку та інвентаризації об’єктів комунальної власності та в частині інвестиційної діяльності
Рішення ради
28.04.2023
12
Про затвердження тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Мар’янівської селищної ради
Рішення ради
28.04.2023
29
Про перейменування вулиці Радгоспна в с. Цегів Луцького району Волинської області.
Рішення ради
28.04.2023
28
Про перейменування вулиці Матросова в смт Мар'янівка Луцького району Волинської області.
Рішення ради
28.04.2023
30
Про перейменування вулиці Інтернаціональна в с. Цегів Луцького району Волинської області.
Рішення ради
28.04.2023
04
Про перейменування вулиці 8-го Березня в смт Мар'янівка Луцького району Волинської області
Рішення ради
28.04.2023
03
Про перейменування вулиці Гагаріна в смт Мар'янівка Луцького району Волинської області
Рішення ради
28.04.2023
02
Про перейменування вулиці 1-го Травня в смт Мар'янівка Луцького району Волинської області
Рішення ради
28.04.2023
57
Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна в смт Мар’янівка за зверненням гр. Ворошило В. В.
Рішення виконкому
28.04.2023
56
Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна в смт Мар’янівка за зверненням гр. Старчаку Ю. Я.
Рішення виконкому
28.04.2023
55
Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна в с. Галичани за зверненням гр. Палковської О.В.
Рішення виконкому
28.04.2023
54
Про перейменування вулиці Інтернаціональна в с. Цегів Луцького району Волинської області
Рішення виконкому
28.04.2023
53
Про перейменування вулиці Радгоспна в с. Цегів Луцького району Волинської області
Рішення виконкому
28.04.2023
52
Про перейменування вулиці Матросова в смт Мар'янівка Луцького району Волинської області.
Рішення виконкому
28.04.2023
15
Про перейменування вулиці Інтернаціональна в с. Цегів Луцького району Волинської області.
Рішення виконкому
24.04.2023
14
Про перейменування вулиці Радгоспна в с. Цегів Луцького району Волинської області.
Рішення виконкому
24.04.2023
10
Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна в смт Мар’янівка гр. Ворошило В.В.
Рішення виконкому
24.04.2023
09
Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна в смт Мар’янівка гр. Старчаку Ю. Я.
Рішення виконкому
24.04.2023
08
Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна в с. Галичани гр. Палковської О.В.
Рішення виконкому
24.04.2023
07
Про перейменування вулиці Матросова в смт Мар'янівка Луцького району Волинської області
Рішення виконкому
24.04.2023
40
Про надання дозволу на зрізання дерева у с. Бужани
Рішення виконкому
03.04.2023
39
Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна в с. Бужани
Рішення виконкому
03.04.2023
38
Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна в с.Борисковичі
Рішення виконкому
03.04.2023
37
Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна в смт Мар’янівка
Рішення виконкому
03.04.2023
36
Про перейменування вулиці Гагаріна в смт Мар'янівка Луцького району Волинської області
Рішення виконкому
03.04.2023
35
Про перейменування вулиці 8-го Березня в смт Мар'янівка Луцького району Волинської області
Рішення виконкому
03.04.2023
24
Про затвердження плану заходів щодо благоустрою та санітарного стану території населених пунктів Мар’янівської селищної ради на 2023 рік
Рішення виконкому
03.04.2023
18
Про затвердження плану заходів щодо благоустрою та санітарного стану території населених пунктів Мар’янівської селищної ради на 2023 рік
Рішення виконкому
24.03.2023
11
Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна в с. Бужани
Рішення виконкому
20.03.2023
13
Про надання дозволу на зрізання дерева у с. Бужани
Рішення виконкому
20.03.2023
12
Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна в с. Бужани
Рішення виконкому
20.03.2023
10
Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна в смт Мар’янівка
Рішення виконкому
20.03.2023
09
Про перейменування вулиці Гагаріна в смт Мар'янівка Луцького району Волинської області
Рішення виконкому
20.03.2023
08
Про перейменування вулиці 8-го Березня в смт Мар'янівка Луцького району Волинської області
Рішення виконкому
20.03.2023
08
Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Мар’янівської селищної ради з спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області транспортного засобу
Рішення ради
06.03.2023
2022121410204
ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Інформація
09.02.2023
03-р
Про проведення громадських слухань в с. Бужани
Розпорядження голови
05.01.2023
02-р
Про проведення громадських слухань в с. Брани
Розпорядження голови
05.01.2023
34/6----
Про внесення змін до рішення селищної ради від 28.12.2021 №22/18 «Про затвердження Програми Питна вода Мар’янівської селищної ради на 2022 -2026 роки»
Програми
27.12.2022
168
Про присвоєння адреси нерухомого майна в с. Борочиче
Рішення виконкому
20.12.2022
167
Про присвоєння адреси нерухомого майна в смт Мар’янівка
Рішення виконкому
20.12.2022
162
Про створення комісії з обстеження об’єктів пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації, які розміщенні на території Мар’янівської селищної територіальної громади
Рішення виконкому
20.12.2022
08
Про затвердження розпорядження селищного голови, виданого у міжсесійний період
Рішення ради
06.12.2022
32/6
Про обмеження використання електричної енергії та освітлювальних елементів комунального майна на території Мар’янівської селищної територіальної громади
Рішення ради
03.12.2022
155
Про надання дозволу на зрізання дерев
Рішення виконкому
02.12.2022
142
Про присвоєння адреси нерухомого майна в с.Борочиче
Рішення виконкому
30.11.2022
141
Про надання дозволу на зрізання дерев на території Петро-Павлівського храму в смт Мар’янівка
Рішення виконкому
30.11.2022
140
Про видачу свідоцтва на право власності на житло
Рішення виконкому
30.11.2022
31/21
Про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації «Реконструкція частини водопровідної мережі від артезіанських свердловин №1/3 (31-91) та №1/2 (27-91) (кад. № 0720888600:01:001:2879, № 0720888600:01:001:2878) до мережі централізованого водопостачання по вул. Радгоспна в смт Мар’янівка Луцького району Волинської області»
Рішення ради
25.11.2022
31/11--
Про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації «Реконструкція електричних мереж для приєднання електроустановок артезіанських свердловин №1/3 (31-91) та №1/2 (27-91) (кад. № 0720888600:01:001:2879, № 0720888600:01:001:2878) в смт Мар’янівка Луцького району Волинської області»
Рішення ради
25.11.2022
31/18
Про перейменування вулиці Першотравнева в с. Бужани Луцького району Волинської області
Рішення ради
25.11.2022
31/17
Про перейменування вулиці 40-річчя Перемоги в смт Мар'янівка Луцького району Волинської області
Рішення ради
25.11.2022
31/16
Про перейменування вулиці Першотравнева в смт Мар'янівка Луцького району Волинської області
Рішення ради
25.11.2022
31/15
Про перейменування вулиці Піонерська в смт Мар'янівка Луцького району Волинської області
Рішення ради
25.11.2022
31/14
Про перейменування вулиці Радгоспна в смт Мар'янівка Луцького району Волинської області
Рішення ради
25.11.2022
31/13
Про створення органу приватизації житлового фонду, затвердження Положення про орган приватизації житлового фонду та зразка бланку свідоцтва про право власності на житло.
Рішення ради
25.11.2022
31/12
Про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації «Реконструкція електричних мереж для приєднання електроустановок артезіанських свердловин №1/3 (31-91) та №1/2 (27-91) (кад. № 0720888600:01:001:2879, № 0720888600:01:001:2878) в смт Мар’янівка Луцького району Волинської області»
Рішення ради
25.11.2022
06
Про обмеження використання електричної енергії та освітлювальних елементів комунального майна на території Мар’янівської селищної територіальної громади.
Рішення ради
24.11.2022
02
Про надання згоди на прийняття з державної у комунальну власність Мар’янівської селищної територіальної громади Луцького району Волинської області пожежнорятувального автомобіля АЦ-40(4314)63Б.
Рішення ради
24.11.2022
Подання npo присвоєння вулиці Першотравнева в с. Бужани імені Лесі українки
Інформація
17.11.2022
25
Про обмеження використання електричної енергії та освітлювальних елементів комунального майна на території Мар’янівської селищної територіальної громади
Рішення ради
14.11.2022
22
Про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації «Реконструкція частини водопровідної мережі від артезіанських свердловин свердловин №1/3 (31-91) та №1/2 (27-91) (кад. № 0720888600:01:001:2879, № 0720888600:01:001:2878) до мережі централізованого водопостачання по вул. Радгоспна в смт Мар’янівка Луцького району Волинської області»
Рішення ради
11.11.2022
7
Протокол № 7 від 09.11.2022
Протоколи
09.11.2022
22
Про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації «Реконструкція частини водопровідної мережі від артезіанських свердловин свердловин №1/3 (31-91) та №1/2 (27-91) (кад. № 0720888600:01:001:2879, № 0720888600:01:001:2878) до мережі централізованого водопостачання по вул. Радгоспна в смт Мар’янівка Луцького району Волинської області»
Рішення ради
07.11.2022
17
Про перейменування вулиці Першотравнева в с. Бужани Луцького району Волинської області
Рішення ради
01.11.2022
16
Про перейменування вулиці 40-річчя Перемоги в смт Мар'янівка Луцького району Волинської області
Рішення ради
01.11.2022
15
Про перейменування вулиці Першотравнева в смт Мар'янівка Луцького району Волинської області
Рішення ради
01.11.2022
14
Про перейменування вулиці Піонерська в смт Мар'янівка Луцького району Волинської області
Рішення ради
01.11.2022
13
Про перейменування вулиці Радгоспна в смт Мар'янівка Луцького району Волинської області.
Рішення ради
01.11.2022
12
Про створення органу приватизації житлового фонду, затвердження Положення про орган приватизації житлового фонду та зразка бланку свідоцтва про право власності на житло.
Рішення ради
01.11.2022
11
Про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації «Реконструкція електричних мереж для приєднання електроустановок артезіанських свердловин №1/3 (31-91) та №1/2 (27-91) (кад. № 0720888600:01:001:2879, № 0720888600:01:001:2878) в смт Мар’янівка Луцького району Волинської області».
Рішення ради
01.11.2022
133
Про надання дозволу на зрізання дерев
Рішення виконкому
31.10.2022
132
Про впорядкування та присвоєння поштової адреси нерухомого майна ЗТП-464 в с. Цегів
Рішення виконкому
31.10.2022
131
Про впорядкування та присвоєння поштової адреси нерухомого майна ЗТП-99 в с. Широке
Рішення виконкому
31.10.2022
130
Про впорядкування та присвоєння поштової адреси нерухомого майна ЗТП-481 в с. Борочиче
Рішення виконкому
31.10.2022
120
Про надання дозволу на зрізання дерев
Рішення виконкому
20.10.2022
118
Про затвердження графіку роботи магазину-кафе «Сайво
Рішення виконкому
04.10.2022
113
Про присвоєння адреси
Рішення виконкому
04.10.2022
112
Про погодження перейменування вулиці Першотравнева в с. Бужани Луцького району Волинської області
Рішення виконкому
04.10.2022
95
Про надання дозволу на зрізання дерев
Рішення виконкому
12.09.2022
94
Про погодження перейменування вулиць в смт Мар’янівка Луцького району Волинської області
Рішення виконкому
12.09.2022
82
Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою гр. Вавринович Валентини Іванівни
Рішення виконкому
29.08.2022
81
Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою гр. Войтюк Оксани Богданівни
Рішення виконкому
29.08.2022
71
Про затвердження Програми утримання та ремонту доріг комунальної власності та вулично-дорожньої мережі у населених пунктах Мар’янівської селищної ради
Рішення виконкому
29.08.2022
62
Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна
Рішення виконкому
27.07.2022
28/7
Про прийняття у комунальну власність Мар’янівської селищної ради об’єктів нерухомого майна артсвердловин № 1/1 (26-91), № 1/2 (27-91), № 1/3 (31-91).
Рішення ради
14.07.2022
08
Про прийняття у комунальну власність Мар’янівської селищної ради об’єктів нерухомого майна артсвердловин № 1/1 (26-91), № 1/2 (27-91), № 1/3 (31-91)
Рішення ради
05.07.2022
56
Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна
Рішення виконкому
28.06.2022
55
Про погодження розміщення інформаційних білбордів
Рішення виконкому
28.06.2022
44
Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна
Рішення виконкому
07.06.2022
24/7
Про надання дозволу на проведення коригування проєктно-кошторисної документації «Нове будівництво очисних споруд продуктивністю 200 м.куб/добу в смт Мар’янівка Луцького району Волинської області»
Рішення ради
23.02.2022
08
Про схвалення проєкту Програми розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого та державного значення на території Мар’янівської селищної територіальної громади на 2022- 2025 роки
Рішення виконкому
15.02.2022
2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше